wz

Facebook

Navštivte nás také na Facebooku!

Už víte odkud jsme? Stále nevíte jak nás kontaktovat?

Vyhledávání

Hledáte něco a nemůžete to najít? Zkuste to níže.

Historie klubu

Vážení sportovní přátelé,

dovolte mi, abych Vás seznámil se založením TJ Spartak a její činností v prvních letech vzniku. TJ Spartak byla založena 20. prosince 1958, kdy pár nadšenců přišlo s nápadem hrát v Nové Vsi lední hokej. Hlavní zásluhu na vzniku měl pan Chlebeček Ota, který byl prvním předsedou TJ, pokladníkem byl pan Teodor Macho, jednatelem Dvořáček František. Dalšími členy výboru byli pan Apfelthaler Bohuslav, pan Stellner Miloslav. O fotodokumentaci a zdraví hráčů se staral pan Marek Ladislav. První mistrovské utkání v ledním hokeji bylo sehráno na zdejším rybníku (dnešním parku) se Sokolem Halámky s výsledkem 0:10. Zhotovení mantinelů probíhalo v mimopracovní době, základní výzbroj a dresy zajištěny s pomocí Odborové organizace vedení Sklostroje. S podporou tehdejšího ředitele Sklostroje pana Makovičky bylo zajišťováno v průběhu příprav na sezónu v hokeji. V další etapě v r. 1959-1960 byl založen fotbalový oddíl a budováno fotbalové hřiště. První mistrovské utkání v kopané bylo sehráno v Majdaleně s místním Sokolem s výsledkem 6:1. Pro nedostatek místních hráčů jak v hokeji tak v kopané byla navázána spolupráce s PS útvary Krabonoš, Fišerky a ženijní četou PS. V letech 1962-1963 byla činnost TJ přerušena pro odchod většiny místních hráčů na vojenskou službu a studium. V roce 1963 na podzim nastává nová etapa rozvoje TJ. Do Nové Vsi se přistěhoval nový řídící učitel pan Pánek Josef, velký to sportovní nadšenec. Ve spolupráci s místními sportovci byla obnovena činnost fotbalového oddílu, začala se hrát okresní soutěž a později byla obnovena i činnost oddílu ledního hokeje. Ve spolupráci s obcí byly vybudovány kabiny, tělocvična a hřiště na lední hokej. V letech 1978-79 se v TJ provozovala i činnost ZRTV žen. Největší úspěchy oddílu kopané byly v letech 1966-68, kdy se stali žáci přeborníky okresu. V roce 1966 byli žáci v kraji třetí a v roce 1968 druzí. Muži a dorostenci se zúčastňovali střídavě okresní soutěže a okresního přeboru. Největšího úspěchu dosáhli muži v roce 1984, kdy vyhráli okresní přebor a postoupili do 1.B třídy. V ledním hokeji hráli muži i dorostenci okresní soutěže. Vybudované hřiště na lední hokej r.1970 nebylo z důvodu špatných klimatických podmínek plně využíváno. V dubnu r. 1976 tragicky zahynul pan Josef Pánek, což byla pro místní TJ velká ztráta. Od roku 1976 se na jeho počest a velké zásluhy o rozvoj sportu v naší vesnici hraje každým rokem Memoriál Josefa Pánka. V roce 1976 byl hrán nultý ročník. V roce 2014 proběhne již 38. ročník Memoriálu Josefa Pánka.

28. června 2008 proběhla oslava 50. výročí založení TJ Spartak, během níž proběhlo přátelské utkání bývalých hráčů Nové Vsi proti současnému výběru.

  • descriptiondescription
  • descriptiondescription
  • Závěrem mi dovolte, krátce těmito řádky zavzpomínat na již nežíjící funkcionáře, členy a hráče TJ: Chlebeček Ota,Pánek Josef, Martiška Štefan, Apfelthaler Bohuslav, Karba Josef, Karba Adolf, Mikl Jan, Plch Jiří, Plch Miroslav, Pánková Věnceslava, Rybár Petr, Macko Jiří, Schandl Bohuslav, Kropík Miroslav, Makai Josef, Kneys Adolf, Konárek Luboš, Makovička František ředitel sklostroje.

    Sepsal pan Dvořáček František